logo

10-12 Nisan 2020

Xanadu Resort Hotel
Belek, Antalya

BİLİMSEL KONU BAŞLIKLARI


• SERBEST RADİKALLER , OKSİDATİF STRES, ANTİOKSİDAN SİSTEM VE MİTOKONDRİ FİZYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI

• KRONİK ENFLAMASYONUN PATOGENEZİ

• ANTİOKSİDAN SİSTEM, MİTOKONDRİ VE ENFLAMASYONUN “GENETİĞİ”

• KRONİK STRESİN ANTİOKSİDAN SİSTEM, MİTOKONDRİ VE ENFLAMASYON ÜZERİNE ETKİSİ

• TOKSİK METALLER VE MİNERAL DİSFONKSİYONUNUN OKSİDATİF STRES, ANTİOKSİDAN SİSTEM, MİTOKONDRİ VE ENFLAMASYONUN ROLÜ

• ANTİOKSİDAN SİSTEM, MİTOKONDRİ VE ENFLAMASYONUN APOPİTOZ ÜZERİNE ETKİSİ

• HORMONLARIN ANTİOKSİDAN SİSTEM, MİTOKONDRİ VE KRONİK ENFLAMASYONDAKİ ROLÜ

• MİKROBİYATA’NIN MİTOKONDRİ VE KRONİK ENFLAMASYON ÜZERİNE ETKİSİ

• BESLENME’NİN ANTİOKSİDAN SİSTEM, MİTOKONDRİ VE KRONİK ENFLAMASYONDAKİ ROLÜ

• OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN ANTİOKSİDAN SİSTEM, MİTOKONDRİ VE KRONİK ENFLAMASYONDAKİ ROLÜ

• MİTOKONDRİ VE KRONİK ENFLAMASYONUN KRONİK KOMPLEKS HASTALIKLARIN OLUŞUMU VE TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ
KANSER
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR
DİYABET VE OBEZİTE
NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR
KRONİK ENFLAMATUVAR HASTALIKLARI
KRONİK ENFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI
LOKOMOTOR SİSTEM HASTALIKLARI
PEDİATRİK HASTALIKLAR
YAŞLANMA

• MİTOKONDRİYAL TIP VE KRONİK ENFLAMASYONDA “LABORATUVAR”

• MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR VE KRONİK ENFLAMASYONDA TEDAVİ
KRONİK STRES YÖNETİMİ
ANTİOKSİDAN – OKSİDAN TEDAVİLER
BESLENME
FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ
MİTOKONDRİYAL DESTEKLER
FİTODESTEKLER (Curcumin)
VİTAMİN – MİNERAL VE ENZİM TEDAVİLERİ ( A,B,C,D ve E Vitaminleri, Magnezyum, Selenyum, Çinko, Koenzim Q10, Alfa Lipoik Asit, Glutatyon, Karnitin, Omega-3,6,9)
ANTİOKSİDAN SİSTEM, MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR VE KRONİK ENFLAMASYONUN TEDAVİSİNDE BÜTÜNCÜL TIP YÖNTEMLERİ (Ozonterapi, Proloterapi, Akupunktur, Nöralterapi, Homeopati, Aromaterapi, Hipnoz-Regresyon)

• MİTOKONDRİYAL TIP VE KRONİK ENFLAMASYONDA “BÜTÜNCÜL TIP ALGORİTMASI”
© 2019-2020 BÜTÜNCÜL TIP OKULU
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - ALL RIGHTS RESERVED